Advertentie

This site is available in your language and country. Change the language to English and the country to United States.
Klik hier om dit bericht te verbergen.

Het RouteYou-privacybeleid

Inhoudstafel

Privacy Manager

Laatste update: 23/11/2020

 

Dit privacybeleid beschrijft de manier waarop RouteYou ("ons", "wij", of "onze") informatie van gebruikers ("de gebruiker", "u") van de website https://www.routeyou.com en/of de mobiele applicatie ("de Site", "de App", "de Dienst") verzamelt, gebruikt, bewaart en openbaar maakt.

In dit beleid vindt u ook informatie over uw rechten en de controle die u hebt ten opzichte van de verzamelde gegevens.

Het privacybeleid is niet bedoeld om de voorwaarden van eender welk contract dat u met ons hebt te omzeilen, noch rechten die u zou hebben ingevolge de toepasselijke privacywetgeving.

Lees dit beleid zorgvuldig en zorg ervoor dat u onze werkwijze inzake het gebruik van uw persoonlijke informatie volledig begrijpt voor u gebruikmaakt van een van onze Diensten.

Door gebruik te maken van onze Diensten aanvaardt u onze Algemene Gebruiksvoorwaarden .

Dit privacybeleid werd bijgewerkt om te voldoen aan de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) of GDPR (General Data Protection Regulation) van de EU.

Toestemmingsbeheer

We nemen deel aan Europa's IAB framework voor transparantie en toestemmingsbeheer en voldoen aan de gestelde specificaties en richtlijnen.

We maken hierbij gebruik van het Consent Management Platform (CMP) van Google Ad Manager, in overeenstemming met Europa's IAB framework voor transparantie en toestemmingsbeheer. Het gebruikte Consent Management Platform staat u toe om ons toelating te geven om uw data te verwerken onder de databeschermingsregels en deze weer in te trekken of te wijzigen wanneer u dat wenst. 

Via de knop "Privacy Manager", bovenaan deze pagina, kan u ten allen tijde uw toestemming opnieuw instellen en vindt u een overzicht voor welke doelen en toepassingen uw gegevens gebruikt kunnen worden, alsook van alle betrokken derde partijen.

Soorten gegevens die wij verzamelen

Persoonlijke informatie die u ons bezorgt

We kunnen u vragen om ons bepaalde persoonlijke informatie te bezorgen die kan worden gebruikt om u te contacteren of te identificeren, of om uw voorkeuren, uw betalingstransacties of uw gebruik van onze diensten bij te houden. Bepaalde persoonsgegevens zijn verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienst, andere zijn optioneel. Persoonsgegevens kunnen onder andere zijn:

We kunnen ook informatie die u verschaft onder uw account combineren met informatie die we afleiden uit uw gebruik van onze website, producten of diensten om uw gebruikersprofiel op te stellen en te bewaren.

Niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen over uw gebruik

We verzamelen ook informatie over de manier waarop de Dienst wordt geraadpleegd en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (vb. IP-adres), browsertype en -versie, pagina's die u bezoekt, hoe lang u op die pagina's blijft, tijdstip en datum van uw bezoek, Unique Device Identifiers en andere diagnostische gegevens.

Om deze informatie te verzamelen kunnen we cookies en vergelijkbare volgtechnologieën gebruiken om o.a. trends te analyseren, de website te beheren, de beweging van gebruikers op de website of in de app te volgen en om demografische informatie over onze gebruikersdatabank als geheel te verzamelen.

Gegevens die we van derden krijgen

Als u gebruikmaakt van accounts van derden zoals Google, Facebook, Strava of andere om in te loggen op uw RouteYou-account en/of als u informatie deelt op hun platform, dan kunnen we toegang krijgen tot bepaalde informatie die u publiek deelt op deze platformen, onder andere maar minstens uw e-mailadres.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

RouteYou gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

Bewaring van gegevens

RouteYou zal uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. We zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetten), voor het beslechten van geschillen en om onze juridische overeenkomsten en beleidsmaatregelen na te leven.

RouteYou zal ook gebruiksgegevens bijhouden voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve als de gegevens worden gebruikt om de veiligheid van onze Dienst te versterken of de functionaliteit ervan te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens een langere tijd te bewaren.

Gegevensoverdracht

Uw informatie, inclusief persoonsgegevens, kan worden overgedragen naar, onderhouden of verwerkt op computers die zich bevinden buiten uw staat, provincie, land of ander gouvernementeel rechtsgebied waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

RouteYou zal alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en conform dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht plaatsvinden van uw persoonsgegevens naar een organisatie of een ander land zonder adequate controle op de veiligheid van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Uitwisseling en openbaarmaking van gegevens

Algemeen beleid

RouteYou zal uw persoonlijke informatie enkel delen met of openbaar maken bij andere bedrijven of individuen buiten RouteYou in de volgende beperkte omstandigheden:

Zakelijke overdracht

Indien RouteYou betrokken is bij een fusie, acquisitie of verkoop van activa, dan kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte brengen voor uw persoonsgegevens worden overgedragen en voorwerp worden van een ander privacybeleid.

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het zijn dat RouteYou verplicht is om uw persoonsgegevens openbaar te maken als het verplicht is door de wet of naar aanleiding van redelijke verzoeken van openbare instanties (vb. een rechtbank of een overheidsdienst).

Wettelijke vereisten

RouteYou kan uw persoonsgegevens openbaar maken als we ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Communicatie met de websitebezoekers en -gebruikers

We kunnen accountgerelateerde e-mailberichten sturen die worden geactiveerd door uw activiteit op de website, zoals welkomstmails, meldingen en herinneringen.

We kunnen u contacteren met meldingen over uw account, om problemen met uw account of een conflict op te lossen, om verschuldigde vergoedingen of bedragen te innen, om uw mening te vragen door middel van enquêtes of vragenlijsten, om updates te sturen over ons bedrijf, de diensten en producten die u gebruikt of waarop u bent geabonneerd.

Indien nodig kunnen we u contacteren om onze gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetten en eender welk contract dat we met u hebben na te leven.

Voor al deze doeleinden kunnen we u contacteren via e-mail, telefonisch, via sms en per post.

We zullen u alleen contacteren voor promotiedoeleinden, via nieuwsbrieven of andere kanalen, als u ons vooraf toestemming hebt gegeven door u in te schrijven voor dergelijke communicatie.

U kunt zich uitschrijven voor onze marketingcommunicatie door te klikken op de "uitschrijven"-link onderaan onze e-mails, door uw communicatievoorkeuren aan te passen op uw account op de website of door rechtstreeks met ons contact op te nemen.

U kunt zich niet uitschrijven voor transactiemails met betrekking tot uw account of uw abonnement of aangekochte producten omdat we u moeten kunnen contacteren voor algemene of gepersonaliseerde meldingen over en updates van onze dienst.

Uw gegevensbeschermingsrechten

RouteYou streeft ernaar om redelijke maatregelen te treffen zodat u uw persoonsgegevens kunt corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Via de knop "Privacy Manager", bovenaan deze pagina, kan u altijd de status van uw toestemming bekijken en wijzigen.

Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op zodat we u kunnen helpen.

U hebt het recht om klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Externe dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en individuen aanstellen om onze Dienst te vergemakkelijken ("dienstverleners"), om de Dienst te verlenen in onze naam, voor dienstverlening met betrekking tot onze Dienst of om ons bij te staan bij de analyse van het gebruik van onze Dienst.

Deze externe partijen kunnen toegang krijgen tot een deel van uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie, maar enkel en alleen om deze opdrachten in onze naam uit te voeren en zonder het recht om die informatie openbaar te maken of te gebruiken voor eender welk doeleinde.

We gebruiken onder andere de volgende externe dienstverleners voor de volgende doeleinden:

Voor gegevensopslag en -verwerking

We doen een beroep op externe onlinediensten om onze gegevens op te slaan en te verwerken. Partijen waar we een beroep op doen zijn o.a. Amazon, Hostbasket, Host Europe, Google Maps. Lees zeker ook het stuk over "Gegevensoverdracht" in verband met dit onderwerp.

Voor de analyse van het gebruik van onze dienst gebruiken we "Google Analytics"

Google Analytics is een dienst van Google die de statistieken van een website verzamelt en het websiteverkeer opvolgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst op te volgen en te bewaken. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens ook gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u de webpagina met de privacyvoorwaarden bezoeken: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Voor advertenties

Dankzij advertenties kan RouteYou het grootste deel van de website, mobiele apps en diensten gratis aanbieden. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de advertenties veilig en zo relevant mogelijk zijn. We gebruiken Google DoubleClick for Publishers voor onze adserving-technologie om ervoor te zorgen dat advertenties, voor zover mogelijk, geen malware bevatten, geen namaakgoederen promoten of geen misbruik kunnen maken van uw persoonlijke informatie.

Om onze website en mobiele apps te gebruiken dient u ofwel advertentieplaatsing toe te laten ofwel uw account te upgraden naar een advertentievrij MyRouteYou Plus-account dat ook functionaliteiten toegankelijk maakt die u niet kunt gebruiken met een MyRouteYou Free-account. Upgraden kan hier.

We vinden advertentievrij gebruik, door gebruik te maken van een adblocker, oneerlijk ten opzichte van de gebruikers die onze diensten graag willen blijven gebruiken en daarom advertenties aanvaarden. Om te vermijden dat gebruikers een adblocker gaan gebruiken, behouden we het recht om een script toe te voegen om adblocking te detecteren en het verdere gebruik van onze diensten bijgevolg te blokkeren.

RouteYou gebruikt Google DoubleClick for Publishers om advertenties te beheren, te verspreiden en te plaatsen op de website en mobiele apps. Lees via deze link hoe Google cookies gebruikt voor advertenties!

Om adverteerders aan te trekken, werkt RouteYou met leveranciers van advertentietechnologie en laat het verschillende leveranciers toe om advertenties te verspreiden via het Google DoubleClick-platform. Onder de knop "Privacy Manager", bovenaan deze pagina, vindt u een lijst van al onze partners met info over hoe zij gebruik maken van uw data en een link naar hun privacybeleid. 

Voor betalingstransacties

We kunnen betaalde producten, abonnementen en dienstverleningen aanbieden binnen de Dienst. In dat geval gebruiken we externe dienstverleners voor de verwerking van de betalingen.

We bewaren of verzamelen geen gegevens van uw betaalkaart of bankrekening. Die informatie wordt door u rechtstreeks doorgegeven aan onze externe betalingsverwerkers. De enige informatie die we opslaan over de transactie, is het tijdstip en de datum, de soort betaling, het bedrag en de transactie-ID die we krijgen van de leverancier.

RouteYou maakt gebruik van gateways voor rechtstreekse betaling mogelijk gemaakt door Mollie. Deze transactieprocedures voldoen aan de normen die zijn vastgelegd door PCI-DSS onder het beheer van de PCI Security Standards Council, een gezamenlijk initiatief van merken zoals Visa, MasterCard, American Expres en Discover. U kunt het privacybeleid van Mollie hier lezen.

RouteYou-diensten op andere sites

We bieden sommige van onze diensten aan op andere websites. Persoonlijke informatie die u aan die websites geeft, kan naar RouteYou worden gestuurd om die dienst te kunnen leveren. We zullen dergelijke informatie altijd behandelen volgens ons privacybeleid.

Dit privacybeleid is ook van toepassing op websites en diensten die toebehoren aan en worden beheerd door RouteYou. Andere sites die bepaalde diensten van RouteYou gebruiken, zoals onze geïntegreerde routeviewer of routeplanner, of sites waar RouteYou naar doorlinkt, kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw toestel plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie van u inwinnen. We raden u aan hun privacybeleid te lezen als u die sites gebruikt.

Informatiebeveiliging

We treffen passende veiligheidsmaatregelen om te beschermen tegen onbevoegde toegang tot gegevens of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens door onbevoegden. Dit omvat ook intern onderzoek naar de manier waarop we gegevens verzamelen, opslaan en verwerken en veiligheidsmaatregelen, maar ook fysieke beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen onbevoegde toegang tot systemen waar we persoonsgegevens opslaan.

We beperken de toegang tot persoonlijke informatie voor RouteYou-werknemers, -opdrachtgevers en -medewerkers die deze informatie nodig hebben om onze diensten te kunnen verlenen, ontwikkelen of verbeteren. Deze individuen zijn gehouden aan geheimhoudingsverplichtingen en kunnen onderworpen zijn aan straffen, zoals ontslag en strafvervolging, als ze deze verplichtingen niet nakomen.

Gegevensintegriteit

RouteYou verwerkt persoonlijke informatie alleen voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld en conform dit beleid of eender welke toepasselijke dienstspecifieke privacyverklaring. We onderzoeken de manier waarop we gegevens verzamelen, opslaan en verwerken om te garanderen dat we enkel de persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die we nodig hebben om onze diensten te verlenen of te verbeteren. We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verwerken juist, volledig en actueel is, maar we zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie te updaten of te verbeteren indien nodig.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet specifiek tot personen onder de leeftijd van 18 jaar ("kinderen").

We verzamelen niet doelbewust identificeerbare persoonlijke informatie van personen onder de leeftijd van 18 jaar. Indien u ouder of voogd bent en u bent zich ervan bewust dat uw kind ons persoonsgegevens hebt bezorgd, neem dan contact met ons op. Indien wij ontdekken dat we persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder toestemming van de ouders, dan nemen we maatregelen om die informatie van onze servers te halen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid af en toe updaten. We zullen uw rechten in het kader van dit beleid niet inperken zonder uw expliciete toestemming en we verwachten dat dergelijke wijzigingen beperkt zullen zijn. Hoe dan ook zullen we alle wijzigingen in dit beleid melden op deze pagina en als de veranderingen aanzienlijk zijn, zullen we een duidelijke melding voorzien bij het inloggen of via mail.

Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te bekijken voor wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina geplaatst worden. De datum bovenaan dit privacybeleid geeft aan wanneer de pagina voor het laatst werd bewerkt.

Contacteer ons

Hebt u vragen over dit privacybeleid, contacteer ons dan:

 

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.

Terug naar RouteYou

© 2006-2024 RouteYou - www.routeyou.com