Advertentie

This site is available in your language and country. Change the language to English and the country to United States.
Klik hier om dit bericht te verbergen.

Copyright

Inhoudstafel

Copyright/auteursrecht van informatie gemaakt door de community op RouteYou

De routes en POIs die gemaakt worden door de algemene gebruikers op RouteYou vallen onder "creative commons attribution 2.0 of Belgium".

Dit staat eveneens in de "Terms of Use" waarmee een gebruiker akkoord gaat om RouteYou te gebruiken.

Lees voor meer detail de Terms of Use.

Copyright van routes aangeboden op RouteYou gemaakt door specifieke auteurs en organisaties

De eigendom van routes die aangeboden worden op RouteYou door specifieke auteurs en organisaties vallen niet onder de bovenvermelde licentie maar onder de afspraken die RouteYou maakt met die specifieke auteurs of organisaties. In geval van twijfel, laat het ons weten via de knop 'contacteer ons' in het rechtermenu.

Mag je bestaande (externe) routes/info overnemen en aanmaken op RouteYou?

Algemene regel

Het is zo dat de auteur/uitgever van een route, eigenaar is van die info en kan bepalen wat daar mee mag gebeuren op het vlak van copyright. Meestal moet er dus een afspraak gemaakt worden over het verdere gebruik van die info, tenzij duidelijk vermeld dat dit niet hoeft of het mag verder gebruikt worden en onder welke condities.

Richtlijnen en advies over manier van werken

Veel zaken over copyright rond routes zijn niet altijd duidelijk en van land tot land verschillend, maar we adviseren om daar voorzichtig te zijn en de eigenaar van de routes en de bronnen te respecteren (lees verder hoe je dat kan doen).

Een aantal richtlijnen.

 1. De specifieke selectie van een aantal wegen valt onder de intellectuele eigendom van deze die de specifieke selectie gemaakt heeft (of daartoe de opdracht gegeven heeft). Dwz dat je dit moet erkennen als je die specifieke selectie van wegen (trajecten) overneemt.
 2. Niemand kan je verbieden een track te registreren van een tocht die je afgelegd hebt, maar als die net hetzelfde is de route van een auteur of uitgeverij, dan vermeld je dit best met een link naar de bron.
 3. Dikwijls is de naam van een route beschermd en mag je die niet overnemen als 'jouw titel' van de route. Je kan er best naar verwijzen in jouw beschrijving als jouw route groterndeels gebaseerd is op een specifieke route. Maar wees zeer voorzichtig met merknamen die geregistreed zijn in jouw titel. Ga eerder voor een eigen titel.
 4. Als jij jouw eigen toevoeging doet van alternatieve wegen, een inleidende beschrijving, een eigen naam voor de route, plaatsbeschrijvingen of POIs, dan maak jij zelf een nieuw gegeven en compileer jij een set van gegevens tot iets nieuws.
 5. Dan nog is het 'netjes' of aan te bevelen dat je vermeldt op welke gegevens jij jouw 'creatie' baseert. Dit doe je dan best in bv. de inleiding van jouw route.

Bronvermelding is niet voldoende!

Het is NIET voldoende om enkel de bron van een foto of een tekst te melden als die overneemt. Je dient ook te weten en te melden dat die auteur van de foto of de tekst jou toelaat dat materiaal te gebruiken. Dat doen ze meestal door bij hun foto te melden dat ze die delen onder een Creative Commons-principe (zie voorbeeld) of dat het materiaal Public domain (zie voorbeeld) is.

Je dient dus niet alleen de bron te vermelden maar ook nog eens de "copyright-methode" (bv. Inge De Volgel - CC 4.2) .

Jouw verantwoordelijkheid als auteur op RouteYou

Als auteur van informatie (routes, POIs) op RouteYou ben jij verantwoordelijk voor het respecteren van de copyright en de intellectuele eigendom van anderen.

Bevestigen dat je de rechten hebt

Je bent verplicht om te bevestigen dat je de rechten hebt op de media die je op RouteYou plaatst. Dat is voldoende als jij de auteur bent van die media (foto, video,...)

Bevestigen dat media rechtenvij is

Indien de content rechtenvrij of Creative Commons is moet er ook verplicht een bron/auteur vermeld worden

Wat context

Vermelding van een auteur niet genoeg is om het recht te hebben iets op de site te zetten. Je dient te onderzoeken of dat wel degelijk zo is. Meestal wordt dit expliciet vermeldt op sites (zoals bv. Wikipedia) als foto's onder Creative Commons vallen.

Melding van copyright schending op RouteYou

Indien je een schending ziet van copyright op RouteYou, gelieve dit te melden via de knop 'contacteer ons' in het rechtermenu.

Gelieve te melden of jij de eigendomsrechten hebt van die informatie, of deze instantie vertegenwoordigt + een verwijzing naar de specifieke informatie op de site.

Indien RouteYou klachten krijgt over de eigendomsrechten, dan zullen we steeds de maker van die route contacteren en informeren. RouteYou eigent zich het recht toe om de route te verwijderen of privé te zetten in deze gevallen waar ze dat nodig acht en houdt de melder verder op de hoogte van de acties die ondernomen zijn of worden.

Indien nodig zal RouteYou de nodige initiatieven nemen om gebruikers die het copyright niet respecteren te bannen op de site en/of nodige rechtelijke stappen supporteren of opzetten.

Acties die we ondernemen bij de schending

Stappen

Indien we melding krijgen van het schenden van de auteursrechten op een route, locatie, tekst, foto video,... op RouteYou ondernemen we de volgende stappen:

 1. We plaatsen de informatie privé zodat enkel de auteur van de content die content nog kan zien via de site.
 2. We informeren de auteur daar over:
  1. We plaatsen een commentaar bij de content zodat de auteur ziet waarom dit gebeurd is (zie boodschap hier onder) of
  2. We sturen een mail naar de auteur zodat die ziet waarom dit gebeurd is (zie boodschap hier onder)
 3. Indien de aanklager daar geen genoegen mee neemt brengen we de auteur op RouteYou in contact met de aanklager om het dispuut op te lossen / te schikken
 4. Indien de auteur op RouteYou herhaaldelijk het copyright schendt zullen we, na herhaaldelijke meldingen en het opnemen van contact met de auteur de account en de content op die accoutn verwijderen

Bericht / commentaar dat we plaatsen ivm auteursrechtenschending

Geachte mevrouw/heer 

We kregen een melding dat de content die u hier op RouteYou plaatste (specifiek ...) publiek niet mag getoond en gedeeld worden omdat de auteursrechten (copyright / merknaam) niet bij u liggen. Deze worden geclaimd door een derde partij (speciek ...)

In dit geval nemen wij steeds actie door de info te verwijderen voor het publiek en deze info privé te plaatsen op jouw account. Je kan de info dus nog steeds privé gebruiken. Zo loop je niet het risico dat u juridische problemen krijgt met de eigenaar van de content. 

Indien u toch de auteursrechtenclaim wenst aan te vechten kan u steeds contact met ons opnemen. Graag vragen we u de auteursrechten te respectern zoals beschreven in http://help.routeyou.com/topic/view/116/copyright.nl en zoals u ook onderschreven heeft in onze gebruikerscondities. 

Mail die we sturen ivm auteursrechtenschending

Geachte mevrouw/heer

We kregen een melding van auteursrechtenschending betreffende ...

In dit geval nemen wij steeds actie door de info te verwijderen (zie onze procedure: 
http://help.routeyou.com/topic/view/116/copyright.nl).
 
Indien u toch de auteursrechtenschending wenst aan te vechten kan u steeds contact met ons opnemen. 

Graag vragen we u de auteursrechten te respectern zoals beschreven in http://help.routeyou.com/topic/view/116/copyright.nl
en zoals u ook onderschreven heeft in onze gebruikerscondities. 

Merknaam claims op routes

Waar kan je vinden of er een claim is?

Voor de Benelux kan je best de website van BOIP raadplegen:

Lijst

Wij hebben weet van volgende merknaam claims op routes omdat die ons reeds werden doorgegeven. Let op! Deze lijst is niet volledige en ook niet door ons juridisch geverifieerd. Indien je info hebt over andere routes, aarzel niet om ons dat te laten weten.

 

 

Terug naar RouteYou

© 2006-2024 RouteYou - www.routeyou.com