Advertentie

This site is available in your language and country. Change the language to English and the country to United States.
Klik hier om dit bericht te verbergen.

Gebruiksvoorwaarden

Lees aandachtig de volgende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden inclusief de toekomstige nieuwe versies hiervan. Omdat deze gebruiksvoorwaarden af en toe kunnen gewijzigd, aangepast of uitgebreid worden bevelen wij u aan om deze pagina af en toe opnieuw te bezoeken om de laatste versie ervan te raadplegen.

Het niet respecteren van deze gebruiksvoorwaarden geeft ons het recht om u het verder gebruik van de website te ontzeggen en u te vragen om elke informatie die u hebt gedownload of afgeprint te vernietigen.

Bij het correct naleven van de gebruiksvoorwaarden verleent RouteYou u toestemming om de informatie op deze website te gebruiken, te downloaden of te kopiëren onder de voorwaarde dat:

U kan enkel informatie, data en tekst opladen of publiceren indien u zelf beschikt over de toestemming en de rechten om dat te doen. U gaat expliciet akkoord om geen informatie op de site te publiceren die inbreuk pleegt op de rechten van derden en u gaat akkoord om geen informatie, logo’s, links, verwijzingen, afbeeldingen of advertenties op de site te plaatsen die een commercieel belang dienen, tenzij u daar expliciete toestemming voor krijgt.

U gaat bovendien en in het bijzonder akkoord om geen van de volgende zaken te doen bij het gebruik van de website:

Om toegang te krijgen tot bepaalde informatie of functionaliteit van deze website kan het mogelijk zijn dat u zich moet registreren om een gebruikersnaam en wachtwoord te verkrijgen om u toegang te geven tot deze informatie en functionaliteit. Het is niet toegelaten om deze toegangsgegevens met anderen te delen.

Indien u bepaalde delen of functies van de website in een andere website integreert, na hiervoor de code en toestemming van RouteYou te hebben bekomen, dan mag u op geen enkele manier de aanwezige copyrights en verwijzingen of backlinks naar RouteYou verwijderen of verbergen, noch de getoonde informatie wijzigen of blokkeren, met inbegrip van advertenties die door RouteYou eventueel zouden worden meegeleverd.

Voor sommige toepassingen op de website handelt RouteYou als een tussenpartij om gebruikers aan elkaar te introduceren. RouteYou kan daarbij de identiteit van deze gebruikers niet verifiëren, zodat u verondersteld wordt om uw gezond verstand en goed beoordelingsvermogen te gebruiken vooraleer handelingen te verrichten of connecties te leggen met andere gebruikers van deze site.

RouteYou kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de informatie die op de website gepubliceerd wordt en doet niet aan actieve monitoring of verificatie van deze informatie.

Alle diensten, functionaliteiten, informatie en documentatie op de website worden aangeboden in de toestand zoals ze zijn, zonder bijkomende bepalingen, voorwaarden of garanties, expliciet of impliciet. RouteYou wijst elke verantwoordelijkheid met betrekking het waarborgen van de kwaliteit of de geschiktheid van deze diensten voor de door de gebruiker gekozen aanwending, expliciet af. RouteYou kan ook geen garantie geven dat de diensten die zij via de website aanbiedt, aan de gebruikersverwachtingen zullen voldoen, noch dat deze diensten, en de website in het bijzonder, altijd zonder onderbreking en foutloos zullen functioneren. RouteYou kan eveneens geen garanties geven met betrekking tot de data in termen van correctheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

Privacy en copyright

Uw persoonlijke informatie zal enkel aangewend worden voor interne doeleinden en zal niet gedeeld worden met derden. Uw gebruikersnaam zal echter wel gebruikt worden als referentie naar uw informatie of activiteiten op de website. In geen geval zal uw e-mailadres publiekelijk worden gedeeld of verspreid.

Eender welke door u gecreëerde of gepubliceerde informatie valt automatisch onder de licentie van creative commons 2.0 of Belgium zoals gedefinieerd en beschreven door de creative commons organization op http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/be/legalcode.nl. Informatie die niet bedoeld is of niet geschikt is om onder deze creative commons licentie te vallen wordt niet verondersteld gepubliceerd te worden. Voor het gebruik van de informatie op deze site, anders dan voor persoonlijk gebruik en gebruik anders dan onder de voorwaarden van creative commons 2.0, moet een voorafgaande schriftelijke toestemming van RouteYou worden verkregen door ons te contacteren via info[at-r.].

Indien u een inbreuk op copyright meent vast te stellen op deze site, door RouteYou of door eender welke partij, gelieve ons dan zo vlug mogelijk op de hoogte te brengen zodat wij gepaste maatregelen kunnen nemen. Als gebruiker op deze website bent u zelf verantwoordelijk voor de correcte vermelding van uw bronnen en copyrightvermeldingen maar ook voor het verifiëren ervan om inbreuken erop te vermijden.

RouteYou behoudt zich het recht voor om informatie waarvan het copyright twijfelachtig of vals is tijdelijk of permanent te verwijderen.

VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT ONS PRIVACYBELEID WIJZEN WIJ U GRAAG DOOR NAAR ONS DOCUMENT RouteYou Privacybeleid OP DEZE SITE.

Deze gebruikersovereenkomst valt onder de Belgische wetgeving en eventuele geschillen kunnen enkel beslecht worden onder de jurisdictie van de bevoegde Belgische rechtbanken.

Terug naar RouteYou

© 2006-2024 RouteYou - www.routeyou.com