Advertentie

This site is available in your language and country. Change the language to English and the country to United States.
Klik hier om dit bericht te verbergen.

RouteYou Royaltyvrije Routekaart - Productdownload en gebruikersovereenkomst

Door het kopen en/of downloaden van dit product, de “RouteYou Royaltyvrije Routekaart” (verder aangeduid als “Product”), verklaart u zich akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

1. Preambule en erkenning

U erkent dat dit Product beschermd wordt door copyright- en andere eigendomsrechten, met inbegrip van de kaartgegevens, hun cartografische voorstelling en de route zelf zoals weergegeven op de kaart. U erkent bovendien dat deze auteurs- en eigendomsrechten door deze aankoop of download niet getransfereerd worden en blijven liggen bij RouteYou en de auteurs of andere derde partijen die hebben bijgedragen tot dit product.

U erkent ook voldoende inzage te hebben gehad in de specificaties van dit Product zoals hier beschreven op de website van RouteYou.com.

2. Gebruiksvoorwaarden

Door het aankopen van dit Product verleent RouteYou u het recht om:

Door het aanschaffen en downloaden van dit Product gaat u terzelfdertijdakkoord met de gebruiksbeperkingen:

3. Aansprakelijkheidsbeperking en schadeloosstelling

Als gebruiker van dit product zal u RouteYou en zijn auteurs, medewerkers, leden, partners, licentiegevers en (sub)licentiehouders vrijwaren van alle aansprakelijkheiden alle vorderingen voortvloeiend uit het gebruik dat u van dit Product maakt of het eventueel door u niet nakomen van de verplichtingen uit deze overeenkomst.

De informatie die het product bevat wordt geleverd “zoals ze is” en RouteYou kan u geen garanties geven, expliciet of impliciet, m.b.t. de geschiktheid van dit product voor het doel waarvoor u het wenst te gebruiken.

In geen geval zullen RouteYou of een van de auteurs, medewerkers, partners, licentiegevers en (sub)licentiehouders, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van dit product. RouteYou heeft het recht, naar eigen goeddunken, bij een dergelijke schade-eis of vordering de verdediging op zich te nemen en de gebruiker zal in dat geval zijn volledige medewerking hieraan verlenen.

Terug naar RouteYou

© 2006-2024 RouteYou - www.routeyou.com