This site is available in your language and country. Change the language to English and the country to United States.
Klik hier om dit bericht te verbergen.

RouteYou Racefietskaart - Productdownload en gebruikersovereenkomst

Door het kopen en/of downloaden van de RouteYou Racefietskaart voor Garmin (verder aangeduid als "Product"), verklaart u zich akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

1. Preambule en erkenning

U erkent dat dit Product beschermd wordt door copyright- en andere eigendomsrechten, met inbegrip van de kaartgegevens, hun cartografische voorstelling en het racefietsroutenetwerk zelf zoals weergegeven op de kaart. U erkent bovendien dat deze auteurs- en eigendomsrechten door deze aankoop of download niet getransfereerd worden en blijven liggen bij RouteYou en de auteurs of andere derde partijen die hebben bijgedragen tot dit Product.

U erkent ook kennis te hebben van de specificaties, het gebruik en de beperkingen van dit Product, het installatieproces en in het bijzonder van de Garmin GPS devices die met dit Product compatibel zijn, dit alles zoals hier beschreven op de website van RouteYou.com.

2. Gebruiksvoorwaarden

Door het aankopen van dit Product verleent RouteYou u het recht om dit Product te gebruiken op uw persoonlijke computer en/of op één (1) Garmin GPS toestel dat compatibel is met het Product.

Geregistreerde software kan niet worden geretourneerd of terugbetaald.

Copyright van het product ligt bij RouteYou BVBA, Kerkstraat 108, 9050 Gent.

Internetadres: http://www.routeyou.com

E-mail: sales[at-r.]

Door het aanschaffen en downloaden van dit Product gaat u ermee akkoord:

3. Data

De RouteYou Racefietskaart maakt o.a. gebruik van OpenStreetMap data (OSM). Meer over OSM en zijn licentievoorwaarden vind je hier.

4. Aansprakelijkheidsbeperking en schadeloosstelling

Als gebruiker van dit Product zal u RouteYou en zijn auteurs, medewerkers, leden, partners, licentiegevers en (sub)licentiehouders vrijwaren van alle aansprakelijkheid en alle vorderingen voortvloeiend uit het gebruik dat u van dit Product maakt of het eventueel door u niet nakomen van de verplichtingen uit deze overeenkomst.

De informatie die het Product bevat wordt geleverd "zoals ze is" en RouteYou kan u geen garanties geven, expliciet of impliciet, m.b.t. de geschiktheid van dit Product voor het doel waarvoor u het wenst te gebruiken.

In geen geval zullen RouteYou of een van de auteurs, medewerkers, partners, licentiegevers en (sub)licentiehouders, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van dit Product. RouteYou heeft het recht, naar eigen goeddunken, bij een dergelijke schade-eis of vordering de verdediging op zich te nemen en de gebruiker zal in dat geval zijn volledige medewerking hieraan verlenen.

© 2006-2020 RouteYou - www.routeyou.com