This site is available in your language and country. Change the language to English and the country to United States.
Klik hier om dit bericht te verbergen.

Stage & Thesis onderwerpen

Inleiding

RouteYou werkt jaarlijks samen met tal van universiteiten en hogescholen op het vlak van thesisonderwerpen en stages. Regelmatig krijgen we de vraag welk soort stages/thesisonderwerpen men bij RouteYou kan doen. Deze tabel geeft een overzicht.

Overzicht onderwerpen

Titel Beschijving Doelgroep Thema's Type
SlopeBySpeed Je zal het zelf al ondervonden hebben: jouw snelheid al fietsend helling opwaarts is behoorlijk verschillend van jouw snelheid op diezelfde helling maar dan in de andere richting. Hellingen langs wegen/paden zijn nog steeds vrij onnauwkeurig op vele plaatsen. De stelling die hier getoetst wordt in dit onderzoek is de volgende: "Het verschil in snelheden hellingopwaarts vs hellingafwaarts is een goede indicator van de sterkte van de helling". Aan de hand van BigData input uit de community van RouteYou zijn er heel wat gegevens ter beschikking over de trajecten van fietsers (hun snelheid, tijdstip) op tal van plaatsen. We willen onderzoeken of de verdeling van de snelheden op een helling opwaarts en afwaarts een goede indicatie geeft van de helling. Er zal onderzocht moeten worden welke soort correcties dienen uitgevoerd te worden om een beter resutlaat te krijgen (verschil in gebruiker, verschil in windrichting, verschil in weersomstandigheden,....) . Het doel is een uitspraak te krijgen tot welks soort nauwkeurigheid men kan gaan. Geomatics/Engineering BigData, AI Stage en/of Proefschrift
Trail Classify Nog steeds zijn vele wegen nog onjuist geclassificeerd als verhard of niet verhard. Satellietbeelden zouden een mogelijke bron kunnen zijn om dit juist te bepalen. Doelstelling is een POC uit te werken om aan te tonen dat dit kan (of in welke condities) en welke soorten RS-data. GeoMatics/Remote Sensing AI, Beelclassificatie Proefschrift
CommentWatcher Er worden heel wat commentaren gegeven op een route. Een mooi voorbeeld is dit: "Mooie gps fietsroute vol afwisseling ,we zijn vertrokken aan het cinema complex Utopolis (parking genoeg)dan langs de Dijle naar Planckendael dan afslag genomen voor domain Hofstade naast de vijvers rond het domein (maat route 3km korter maar volgens mij mooier)vervolgens door enkele parken , verder langs de Zenne rond mechelen en soms op fijn grintpad door enkele bossen terug naar de Parking. Het was een mooie rit gaan we zeker nog eens doen." De bedoeling van de CommentWatcher is te detecteren of dit een POSITIEF of NEGATIEF commentaar is, zodat actie kan ondernomen worden naar de ter beschikking gestelde route en ook de score van de route kan aangepast worden op een automatische wijze. AI/Informatici/engineering AI Stage en/of Proefschrift
Graph database Onderzoek naar de relaties tussen routes van gebruikers, thema's, kenmerken en POIs op basis van GRAPH DB technologie       
Picture match Via RouteYou kan je foto's nemen en die opladen op het platform. Soms zijn dat foto's over plaatsen die we als RouteYou reeds hebben. De doelstelling is deze te matchen AI/Informatici/engineering AI, Beeldherkenning Stage en/of Proefschrift
CAM: Community Activity Mapper RouteYou heeft een grote internationale community die actief is op RouteYou als fietser, wandelaar, jogger,.... Daar zitten heel wat regionale en temporele verschillen qua activiteiten. De bedoeling is om de extreme gevallen in beeld te brengen. Waar zijn de plaatsen met relatief de meeste wandelaars, of MTB-ers, of joggers, of racefietsers. En dit op tal van ruimtelijke niveaus (gemeente, provincie; landen). En hoe zit het met de temporele aspecten aan die verdeling(herfst vs. lente, maandag vs woensdag, 10u vs 16u,...). De bedoeling van dit project is om die verschillen duidelijk in kaart te brengen met thematische kaarten, infographics,... In fase 1 als een éénmalige analyse. In fase 2 als een continu dashboard over dit soort informatie. Vanzelfsprekend zou het een leuke spinof zijn om een geografische interpretatie te geven aan die spreidingen in tijd en ruimte. GeoMatics/Cartographers/Geographers/Topographers Maps, GIS, Quantum GIS, Pyhton, data handling, spatial data mining, FME,  Stage en/of Proefschrift
PlaceYou

Naast routes bevat het RouteYou-platform meer dan 10 miljoen POIs (Places of Interest) met heel wat info (bekijk dit voorbeeld). De bedoeling van dit project is een eenvoudige web app te maken waarbij je in een stad een gids krijgt van de belangrijkste punten, maar waar je ook makkelijk kan filteren/zoeken op zaken die jou intresseren. Een eenvoudig en vernieuwend interface design is hier een belangrijk punt (UI/UX).

ICT / Design web app, html 5, continuous scroll Stage en/of Proefschrift
PictureGrab Als je met de RouteYou web app op stap gaat kan je wandelingen of fietstochten afleggen. In dit project ontwikkel jij de mogelijkheid om foto's en/of video's te nemen via een web app die automatisch aan het RouteYou platform toegevoegd en verrijkt worden met extra info. ICT web app, html 5, multi media Stage
Multi Media Place Digger Datamining op het web naar interessante historische of toeristische plaatsen met multimedia materiaal ICT / Geomatics Datamining, Semantic web Stage en/of proefschrift
RouteBook

Een van de eerste technieken om te navigeren dateert reeds uit de middeleeuwen en staat gekend als route boeken waarbij de instructies en bezienswaardigheden sequentieel werden voorgestel (bekijk dit voorbeeld). Het was een trajectbeschrijving met prentjes die gebruikt werd om je langs pelgrimswegen te navigeren.

Technisch staan we natuurlijk heel wat verder, maar in deze ontwikkeling is het de beloeling om dat oude concept met de nieuwe technische mogelijkheden te combineren.

De doelstelling is om gebruik te maken van een zeer beproefde interface, de Continuous Flow / Scroll (gekend via tal van toepassingen zoals Twitter / Facebook/ Linkedin /....) en die te gebruiken om jou te navigeren over een route.

ICT / Design Continuous Flow / Scroll Stage en/of Proefschrift
Help Bot

Via onze helpdesk krijgen we heel wat vragen binnen die in 80% van de gevallen kant en klaar beschreven zijn in de help van RouteYou. De doelstelling van dit project is een proces en web app (html 5) te bouwen waarbij de gebruiker zijn vraag intypt en waarbij aan de hand van die woorden er reeds gezocht wordt in de meer dan 400 help pagina's wat een bruikbaar antwoord zou kunnen zijn. Het is dus een combinatie van interface ontwikkeling en data matchingstechnieken. Daarbij kunnen de logs van de mails van onze helpdesk gebruikt worden om te 'leren' bij welke vraag welk antwoord wordt gegeven.

interessante link 

ICT, DATA MINING AI stage en/of proefschrift
YouTube Geocoder Aan de hand van een positie en/of foto en/of plaatsnaam en/of beschrijving dient binnen YouTube gezocht te worden op video's die daar aan gelinkt zijn. Dit houdt het geavanceerde gebruik van beeldherkenningstechnieken in. ICT Beeldherkenning (video) Proefschrift
Track & game Gamefication bij het afleggen en opnemen van trajecten ICT Recreatieve navigatie Stage en/of Proefschrift
e-wearables voor navigatie Gebruik van e-wearables bij Turn By Turn navigatie voor recreatieve navigatie: in dit project wordt uitgewerkt hoe je makkelijk een route kan volgen via e-wearables. ICT Recreatieve navigatie Stage en/of Proefschrift
Turn By Turn Instructions op Smartphone in HTML5 omgeving

Turn By Turn instructions (de juiste instructie geven op het juiste moment om jouw weg af te leggen) zijn reeds lang uitgewerkt bij klassieke autonavigatie. Voor recrreatieve navigatie staat dit alles nog in de kinderschoenen. De doelstelling van dit onderwerp is aan te tonen dat Turn by Turn ook kan werken in een HTML 5 omgeving voor recreatieve routes (stadswandelingen, fietsroutes, MTB-routes, hikes, kanotochten...). Daarbij draait de applicatie dus in de browser van een smartphone. 

RouteYou heeft reeds een instructie-generator die de TBT-insctructies aanmaakt voor elke route. De uitdaging is om deze instructies op het gepaste moment te laten zien (en of laten horen). Hoe ga je om met onnauwkeurigheden van de GPS van jouw smartphone. Maak je ook gebruik van het digitaal compas indien je dat hebt, en hoe? Bij recreatieve navigatie zoals MTB-routes en hikes heb je dikwijls ook paden zonder straatnaam en waar de instructie best gekoppeld wordt aan een referentiepunt (bijvoorbeeld: "200m na Kapel schuin rechts"). Hoe ga je om met slechte verbindingen in een HTML5 omgeving?

Dit onderwerp kan aangepakt worden als stage maar ook als proefschrift want er zijn nog heel wat uitdagende deelaspecten die dienen uitgezocht te worden.

In dit onderwerp zitten uitdagingen op het vlak van UI, algroritmiek en datamodellering.

ICT Recreatieve navigatie Stage en/of Proefschrift

RUP:

Recreative User Profiler

Op RouteYou zijn heel wat gebruikers actief om recreatieve routes te maken en te bekijken. Om die gebruikers beter te kunnen informeren over de mogelijkheden, en om die beter te kunnen koppelen aan onze Active Crowdsourcing modules (zie StarTracker) dient een profiling module gebouwd te worden. Daabij moeten algoritmes en queries opgesteld worden om het volgende te detecteren: Clusters van geografische activiteiten als polygonen (waar is de gebruiker actief, waar heeft hij/zij regionale kennis), type activiteiten (wandelaar, MTBer, racefietser,...), netwerkeigenschappen in de community (geconnecteerdheid met andere gebruikers), interesses, veranderingen detecteren in de activiteiten (beginnen, actiever worden, minder actief worden, stoppen).

Technisch dient het volgende uitgewerkt te worden: datamodellen met link naar het RouteYou Messaging System (zie topic verder), algoritmes en heuristieken om de nodige info te berekenen, export module om de info naar andere omgevingen door te sluizen om analyses op te doen (voor marketing doeleinden), grafische interface om de gebruiker een dashbord te geven van zijn/haar profiel.

Technische omgevingen: Postgress, PHP, SQL, JSON WSs, Javascript

ICT User profiling, Datamining Stage

CEICA: Content Exposure & Interaction Channel Analyser

Op RouteYou worden heel wat routes (>2 500 000) en bezienswaardigheden geplaatst (>1 000 000). De gebruikers/organisaties die deze daar op plaatsen zijn zeer sterk geïnteresseerd hoe hun informatie het doet op het vlak van "exposures" en gebruik van hun kanaal op RouteYou (channel). Als de routes bekeken worden, worden ze dan ook gedownload of geprint. Hoe sterk is de interactie met de routes (wordt er commentaar op gegeven, worden ze aangeduid in de activiteit van andere gebruikers, hoeveel ander gebuikers,...). Hoe presteert hun info tov het gemiddelde. Wat zijn hun positieve en negatieve uitschieters. Om die informatie te verzamelen kan datamining gebeuren op de RouteYou Content Store en via de API van Google Analytics. De resultaten moeten zowel een grafische vertaling krijgen per user als gekoppeld worden aan het Messaging System naar de gebruikers.

Technisch dient het volgende uitgewerkt te worden: algoritmes en heuristieken om de nodige info te berekenen, grafische interface om de gebruiker een dashbord te geven van de info

Technische omgevingen: Postgress, PHP, SQL, JSON WSs, Javascript, Google Analytics API

ICT Google Analytics, Google API, Datamining Stage
Route Streetview Viewer Als een van de extra mogelijkheden op RouteYou wensen we aan de gebruiker een foto-sekwentie weer te geven zodat die zich een goed beeld kan vormen van de route die wordt afgelegd. Deze kan gebaseerd zijn op Google Street View en/of op Mapillary. Dit wordt uiteindelijk onderdeel van de RouteViewer. De gebruiker moet ook de mogelijkheid hebben om dit sneller of trager af te spelen, en andere variabelen te kunnen kiezen zoals zoom, richting, varierende richting. Er dient verder onderzocht te worden hoe dit te koppelen met Google Earth om een 3D overzicht te krijgen van de route. ICT Google Street view, Google Earth, Data mining Stage
Video Sequence Route Creator Het gebruik van video tijdens het afleggen van een route wordt zeer populair (zie hier een voorbeeld). Er zijn heel wat videotoestellen op de markt die al dan niet gekoppeld zijn aan een GPS signaal. Denken we maar aan het succes van de GoPro. De "Video Sequence Route Creator" laat toe om een videobestand met GPS signaal of met een GPX track op te laden naar de RouteYou-omgeving en die dan te vertalen naar een route met videobeelden. Het eindresultaat is een route die zichtbaar is op RouteYou met de videofragmenten opgedeeld per wegsegment. ICT Multi media Stage

If you like this, you also like this

Bij elk Route en/of POI (Point of Interest) zou een knop "Bekijk ook dit" moeten komen. Deze knop leidt je dan naar het volgende item (route of POI) dat in dezelfde "lijn" van jouw interesse ligt. Hier dient een algoritme geïmplementeerd te worden om te bepalen welk item dit is (op basis van routetype, plaats, auteur, gekoppelde groepen, thema's, kenmerken, populariteit, score,...). 

ICT Algoritmiek Stage
games.routeyou.com

Dit project werkt een set van sportieve spelen uit gebaseerd op gps-tracking & tracing, gekoppeld aan routes en POIs met als doelstelling "meer bewegen op een speelse manier". Een spelmaker zal dus zelf een spel kunnen maken in zijn gebied door een "route met POIs te maken" en die aan te duiden als een spel van een bepaald speltype. Een gebruiker of een groep van gebruikers zullen kunnen aangeven dat ze dit spel zullen spelen en met wie. Technisch zal het werken op smartphones & tablets met een internetconnectie en gps. Een deel van het project zal bestaan uit de hier voorgestelde spelen te programmeren (veel van de bouwstenen zijn reeds voor handen als RouteYou libraries). Een ander deel van dit project zal er ook uit bestaan nog extra spelen (of varianten op spelen) te bedenken. Dit stageproject kan verder uitgewerkt worden met studenten uit de richting "sport en bewegen" of "sportopleiding" om effectief spelen te maken in bepaalde gebieden en dat uit te proberen met studenten, scholen, jeugdbewegingen,...

Functionele beschrijving van de voorgestelde type spelen:

(1) Go: Het doel van het spel is zo snel mogelijk rond een set van POIs te lopen in een park, bos,... De spelers krijgen dus enkel de POIs te zien (en niet de route). Door goed de kaart en/of het satelletbeeld te bestuderen kunnen ze de strategie uitwerken welke van de POIs ze beste eerst doen. Dit kan zowel gespeeld worden met een beperkte tijdsduur ien een veilige omgeving zonder verkeer (wie omcirkelt er zoveel mogelijk POIs in 30 minuten) als met een onbeperkte tijdsduur waar je het rustig aan kan doen maar meer moet denekn (wie omcirkelt er alle POIs in de kortste afstand). Hier zie je een voorbeeld van zo een route met 7 POIs die moeten "omlopen" worden. De backbone SW zal dus moeten bijhouden wie al welke POIs omcirkeld heeft (al lopend of wandelend) en in hoeveel tijd en afstand. Die informatie dient gelogd te worden zodat de gebruikers het kunnen zien (als commentaren of boodschappen). De naam "Go" is gebaseerd op het bordspel "Go" waar je ook gebieden moet omcirkelen op het spelbord.

(2) Pac-Man: Is een makkelijkere variant van Go. Je dient zo snel mogelijk of zo efficient mogelijk alle delen van het traject afgewandeled of afgelopen te hebben. Natuurlijk is het hier de kunst van de spelmaker (routemaker) dat het traject niet uit een simpele set van segmenten bestaat maar overlappende stukken dat een netwerk vormt zoals in dit voorbeeld. Een extra leuke variant is dat je bij het raken van een "verborgen bom" (een POI van het type "verborgen bom" die je dus niet ziet in het spel), ook nog spookjes krijgt die achter je aan komen lopen (viruteel op het scherm te zien) en waarvoor je moet weglopen. Ook dit spel kan gespeeld worden op basis van beperkte tijd (snelheid) of efficientie (korste afgelegde afstand).

(3) Hint To Destination: In het spel "Hint To Destination" krijgt de speler hints te zien bij POIs die hem/haar moeten leiden naar een eindbestemming. De speler die het efficientst of snelst eerst bij de eindbestemming komt wint. De gebruiker krijgt de POIs te zien op de kaart, maar niet het traject. De gebruiker kan enkel de info van de POI (de hint) zien als hij in werkelijkheid in de buurt van de POI staat. Zoals bij alle POIs kan daar een tekst en/of een foto, en/of een video achter zitten die de hint duidelijk maakt. Dit kan zowel uitgewerkt worden als een stadsspel, of een spel in het bos, of in een groter gebied met de fiets. Opnieuw kan hier het spel gespeeld worden op basis van tijd (snelste) of op basis van meest efficient (veiliger indien dit in het verkeer gespeeld wordt). De hint kan ook info bevatten welke weg je best niet neemt naar de eindplaats omdat er ook "verborgen bommen" langs de weg kunnen liggen. Je kijgt minpunten indien je een bom raakt.

(4) Stepstones: Stepstones is een spel waarbij je de juiste volgorde van POIs dient te bezoeken adhv hints die je krijgt als je in de buurt van de POIs bent. De gebruiker krijgt de POIs te zien op de kaart, maar niet het traject. De gebruiker kan enkel de info van de POI (de hint) zien als hij in werkelijkheid in de buurt van de POI staat. De hint geeft je info welke volgende plaats je dient aan te doen. De hint kan ook info bevatten welke weg je best niet neemt naar de volgende plaats omdat er ook "verborgen bommen" langs de weg kunnen liggen. Je kijgt extra punten als je de juiste volgende stepstone hebt en je krijgt minpunten indien je een bom raakt.

ICT gps, track & trace, gaming Stage
Manual [smartphone] Er is regelmatig vraag van gebruikers die graag een afgedrukt boekje waarin uitgelegd staat hoe je routes kan gebruiken op smartphone. GeoMatics/Geographers/Communication Design / communicatie / onderwijs Stage
Guide We bieden vandaag reeds een gids aan op RouteYou. Maar die gids bevat slechts een deeltje van de beschikbare informatie. In deze opdracht maak jij een concreet voorbeeld van een gids gebaseerd op de vele informatie die we hebben gelinkt aan routes, regio's, POIs... Jij maakt dit op basis van Python libraries. GeoMatics/Geographers/Communication Cartografie/design / Python Stage
Infographics - user Aan een gebruiker / account op RouteYou is heel wat info gekoppeld. We willen die hoeveelheid van statisieken op een bevattelijke manier voorstellen (grafieken, kaarten,...).   GeoMatics/Geographers/Communication   Stage
Over/onderaanbod Op het RouteYou platform wordt wereldwijd al heel wat info aangeboden. In sommige gebieden te weinig, in sommige gebieden te veel. In deze ananlyse wordt onderzocht waar we een sterk tekort hebben naar specifieke routes, POIs in een bepaalde taal. GeoMatics/Geographers   Stage

Overzicht van instituten waar we reeds mee samen werkten op dit vlak

 

 

 

© 2006-2020 RouteYou - www.routeyou.com