Kaartproduct op maat - (Product sheet)

Inhoudstafel

Wat zijn kaartproducten op maat?

RouteYou biedt bij elke route aan aantal standaard kaartproducten aan die digitaal kunnen gedownload worden zoals

Maar als klant wens je misschien nog graag een paar extra aanpassingen aan de cartografie en de opmaak (titel, legende, logo van jouw organisatie, dikte van de lijnen, meerdere routes op één kaart, POIs op de kaart,...)

Bij het gepersonaliseerde kaartproduct doen wij die aanpassingen en leveren we jou het digitaal product op in de resolutie die noodzakelijk is om een kwalitatieve afdruk op gewenste grootte te krijgen (A5-A0)

De output is een PNG in lagen of PDF in lagen zoals hier beschreven.

Wij gebruiken als basis achtergrondkaart de TomTom gegevens en visualiseren basis landgebruik, rivieren, wegen, bebouwde kommen, plaatsnamen, straatnamen (zie voorbeelden).

Wat doen we op maat?

Cartografie op maat

Bekijk onderaan nog meer voorbeelden

Wat mag je er mee doen?

De kaart is een Royalty vrije kaart en je mag die zoveel afdrukken als je dat zelf wenst. Je mag die dus onbeperkt gebruiken (zowel analoog als digitaal aanbieden, onbeperkte aantallen). 

Werkwijze

 1. Klant stuurt bestelling/order door naar sales@routeyou.com
 2. De klant levert het volgende info/data aan
  1. Titel van de kaart
  2. Logo van de organisatie + eventuele tekst die daarbij hoort te staan
  3. Legende: moet er een legende op de kaart. Zo ja, welke gegevens moeten daar dan op staan?
  4. De routes worden aangemaakt op RouteYou door de klant. Deze worden eventueel gebundeld in een groep om duidelijk te maken welke routes gezamelijk op een kaart moeten
  5. POIs
   1. Moeten er specifiek POIs op de kaart getoond worden?
   2. Zo ja, dan worden die ook op RouteYou geplaatst met de correcte naam + type
   3. Indien specifieke (en geen RouteYou) iconen moeten gebruikt worden, dan levert de klant die aan
  6. Klant geeft specifieke layout-vereisten aan (mag ook aan de hand van reeds bestande kaarten die de klant heeft)
  7. Orientatie van de kaart: Staand (portrait) of liggend (landscape)
  8. Uiteindelijke grootte van de kaart: A0-A5
  9. Doelstelling van gebruik zodat we daarmee rekening kunnen houden bij de cartografie-opmaak(bv. poster om in een ruimte te hangen, poster om in detail te gebruiken als een gevouwen kaart, A5 om in een brochure te printen,...)
  10. Moet er één route op één kaart op meerdere routes op een kaart + aantal kaarten (zie prijsmodel)
 3. RouteYou maakt een éérste versie van de kaart aan en stuurt die op naar de klant
 4. De klant geeft feed-back en de finale versie wordt opgeleverd
  1. Er is dus één feed-back loop voorzien
  2. Indien er meerdere feed-back loops nodig zijn valt dit buiten de standaardprijs en wordt een per uurkost aangerekend E

Prijzen

Indien slechts één route per kaart

Basisprijs: € 470 (excl. BTW)

Indien geen POIs op de kaart: Reductie van -10% op de prijs die hier wordt aangegeven.

Hieronder staat de prijs indien meerdere kaarten worden besteld (telkens met slechts één route per kaart)

Aantal kaarten Totaalprijs (excl BTW) Gem. prijs per kaart
1 € 470 € 470
2 € 775 € 388
3 € 974 € 324
4 € 1103 € 275
5 € 1203 € 241
6 € 1303 € 200

Indien er extra opmerkingen dienen verwerkt te worden na de oplevering (inclusief 1 feed-back loop), dan worden die per uur aangerekend aan 75 euro/uur.

Indien één kaart maar meerdere routes op de kaart

Hieronder staat de prijs indien meerdere routes op één kaarten moeten geplaatst worden. De meerkost wordt veroorzaakt omdat overlappende routes geherpositioneerd dienen te worden zodat het duidelijk is hoe die routes verlopen. 

Aantal routes per kaart Totaalprijs (excl BTW)
1 € 470
2 € 564
3 € 658
4 € 752
5 € 846

Wij adviseren om niet meer dan 1 route op één kaart te plaatsen indien de kaart kleiner is dan A3. Wij adviseren om het aantal routes op één kaart (>=A3) beperkt te houden tot max 3. 

Indien geen POIs op de kaart: Reductie van -10%

Indien er extra opmerkingen dienen verwerkt te worden na de oplevering (inclusief 1 feed-back loop), dan worden die per uur aangerekend aan 75 euro/uur.

Input die we van jou nodig hebben

Afmetingen en oriëntatie van de kaart

Geef de afmetingen in mm van de kaart zoals ze uiteindelijk zal afgedrukt worden:

Orientatie:

Grondgebied

Geef aan wat je als grondgebied wenst op jouw kaart.

Via een Prt Sc

De eenvoudigste manier is om naar de RoutePlanner te gaan, een "Prt Sc" te nemen en dan in een software zoals IrfanView de juiste uitsnede te maken van het exact grondgebied. Hou rekening met de ratio van jouw opgegeven afmetingen.

Hier een voorbeeld wat we verwachten:

Via indicatie van de hoekpunten

je kan de vier hoekpunten ook beschrijven via een adres of via een lat/long coordinaat

LL (Lower Left - of de Linker Benedenhoek)

UR (Upper Right - of de Rehcter Bovenhoek))

Gebruik

Geef aan of je de kaart als volgt wenst te laten gebruiken

Deze input gebruiken we om te kijken hoe groot we best het kleinste detail nemen, de font,...

Objecten op de kaart

Traject/route op de kaart

Geef aan of je al dan niet een route (traject) op de kaart wenst gevisualiseerd te zien. En zo je welke route (liefst een link naar een route op de RouteYou site)

POIs op de kaart

Geef aan hoe je de POIs (bezienswaardigheden) op de kaart wenst gevisualiseerd te zien:

Lettertype

Geef aan welk specifiek letterype je wenst te gebruiken op de kaart:

Kleurschema

De kleurschema's van de kaart zijn vanzelfsprekend eindeloos, maar om de creatie van de kaart efficient te laten verlopen vragen we om het kleurschema op volgende wijze aan te leveren: 

Kleurschema's

Kleurschemacode: HC_01

Kleurschemacode: AP_01

 

Kleurschema: LM_01

Kleurschema: EF_01

 

Enkele voorbeelden 

 

De overzichtskaarten op de proximus cycling challenge zijn een voorbeeld van het RouteYou Kaartproduct op maat.

 

De wandelknooppuntenkaart die uithangt in Almere is een voorbeeld van een RouteYou Kaartprouct op maat

 

De man voor- en achter de kaart

 

Erfgoedroute van de Gordel

Erfgoedroute van De Gordel

RouteKaart van Middelkerke met POIs

Routekaart van Middelkerke met POIs

Locatiekaart van Antwerpen met POIs

Een totaal ander type kaart: locatiekaart van POIs op basis van provincies

 

Voor een overzicht van de functionaliteiten op RouteYou per type account: bekijk het RouteYou Functionaliteitenoverzicht per accounttype.

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com