Advertentie

This site is available in your language and country. Change the language to English and the country to United States.
Klik hier om dit bericht te verbergen.

Kaartproduct op maat - (Product sheet)

Inhoudstafel

Wat zijn kaartproducten op maat?

Bekijk enkele voorbeelden in deze video showcases

 

RouteYou biedt bij elke route aan aantal standaard kaartproducten aan die digitaal kunnen gedownload worden zoals

Maar als klant wens je misschien nog graag een paar extra aanpassingen aan de cartografie en de opmaak (titel, legende, logo van jouw organisatie, dikte van de lijnen, meerdere routes op één kaart, POIs op de kaart,...).

Bij het gepersonaliseerde kaartproduct doen wij die aanpassingen en leveren we jou het digitaal product op in de resolutie die noodzakelijk is om een kwalitatieve afdruk op gewenste grootte te krijgen (A5-A0)

De output is een PNG in lagen of PDF in lagen zoals hier beschreven. Of wordt met de klant afgesproken.

Wat doen we op maat?

We beschouwen standaard twee delen: 

Het kan zijn dat je slechts enkel één kant wenst. Maar sommige klanten wensen een recto verso blad of een folder aan te bieden. En dan dient dit uitgewerkt te worden op zowel de voor- als de achterkant (zie ook prijsverschil)

Indien je zelf geen exact design aanlevert laten we je kiezen uit volgende items.

Afmetingen en oriëntatie

Geef de afmetingen in mm of formaat (A4,A3,...A0) van de kaart zoals ze uiteindelijk zal afgedrukt worden:

Orientatie:

Gebruik

Geef aan hoe je het product wenst te gebruiken:

Wat mag je er mee doen?

De kaart is een Royalty vrije kaart en je mag die zoveel afdrukken als je dat zelf wenst. Je mag die dus onbeperkt gebruiken (zowel analoog als digitaal aanbieden, onbeperkte aantallen). 

Werkwijze

Digitaal deel

  1. Klant stuurt bestelling/order door naar sales@routeyou.com
  2. De klant levert de gestructureerde input aan (zie verder) of een volledig design-voorbeeld zodat we weten hoe de kaart er moet komen uit te zien
  3. RouteYou maakt een éérste (digitale) versie van de kaart aan en stuurt die op naar de klant
  4. De klant geeft feed-back en de finale versie wordt opgeleverd
    1. Er is dus één feed-back loop voorzien
    2. Indien er meerdere feed-back loops nodig zijn valt dit buiten de standaardprijs en wordt een per uurkost aangerekend

Analoog deel

De klant dient zelf de aangeleverde digitale kaarten te laten drukken. Indien gewenst kunnen we de klant adviseren bij deze omzetting van digittaal naar analoog. Indien nodig kunnen we ook het volledige proces tot de analoge oplevering verzorgen. Maar dat dient specifiek afgesproken te worden. 

Prijzen

Basisprijs: € 470 (excl. BTW) per kant.

Dus indien er ook een achterkant dient bedrukt te worden, dan is de basisprijs * 2

Bij deze prijzen gaan we er van uit dat

Indien geen POIs op de kaartnodig zijn kan een reductie van -10% op de prijs gegeven worden.

Hieronder staat de prijs indien meerdere kaarten worden besteld (telkens met slechts één route per kaart). Het aantal kaarten staat los van het aantal afdrukken die zullen gemaakt worden door de klant.

Aantal kaarten Totaalprijs (excl BTW) Gem. prijs per kaart
1 € 470 € 470
2 € 775 € 388
3 € 974 € 324
4 € 1103 € 275
5 € 1203 € 241
6 € 1303 € 200

Indien er extra opmerkingen dienen verwerkt te worden na de oplevering (inclusief 1 feed-back loop), dan worden die per uur aangerekend aan 85 euro/uur.

Indien één kaart maar meerdere routes op de kaart

Hieronder staat de prijs indien meerdere routes op één kaarten moeten geplaatst worden. De meerkost wordt veroorzaakt omdat overlappende routes geherpositioneerd dienen te worden zodat het duidelijk is hoe die routes verlopen. 

Aantal routes per kaart Totaalprijs (excl BTW)
1 € 470
2 € 564
3 € 658
4 € 752
5 € 846

Wij adviseren om niet meer dan 1 route op één kaart te plaatsen indien de kaart kleiner is dan A3. Wij adviseren om het aantal routes op één kaart (>=A3) beperkt te houden tot max 3. 

Indien geen POIs op de kaart: Reductie van -10%

Indien er extra opmerkingen dienen verwerkt te worden na de oplevering (inclusief 1 feed-back loop), dan worden die per uur aangerekend aan 75 euro/uur.

Input die we van jou nodig hebben

Afmetingen en oriëntatie van de kaart

Geef de afmetingen in mm of formaat (A4,A3,...A0) van de kaart zoals ze uiteindelijk zal afgedrukt worden:

Orientatie:

Grondgebied

Geef aan wat je als grondgebied wenst op jouw kaart.

Via een Prt Sc

De eenvoudigste manier is om naar de RoutePlanner te gaan, een "Prt Sc" te nemen en dan in een software zoals IrfanView de juiste uitsnede te maken van het exact grondgebied. Hou rekening met de ratio van jouw opgegeven afmetingen.

Hier een voorbeeld wat we verwachten:

Via indicatie van de hoekpunten

je kan de vier hoekpunten ook beschrijven via een adres of via een lat/long coordinaat

LL (Lower Left - of de Linker Benedenhoek)

UR (Upper Right - of de Rehcter Bovenhoek))

Gebruik

Geef aan of je de kaart als volgt wenst te laten gebruiken

Deze input gebruiken we om te kijken hoe groot we best het kleinste detail nemen, de font,...

Objecten op de kaart

Traject/route op de kaart

Geef aan of je al dan niet een route (traject) op de kaart wenst gevisualiseerd te zien. En zo je welke route (liefst een link naar een route op de RouteYou site)

POIs op de kaart

Geef aan hoe je de POIs (bezienswaardigheden) op de kaart wenst gevisualiseerd te zien:

Lettertype

Geef aan welk specifiek letterype je wenst te gebruiken op de kaart:

Kleurschema

De kleurschema's van de kaart zijn vanzelfsprekend eindeloos, maar om de creatie van de kaart efficient te laten verlopen vragen we om het kleurschema op volgende wijze aan te leveren: 

Kleurschema's

Kleurschemacode: HC_01

Kleurschemacode: AP_01

 

Kleurschema: LM_01

Kleurschema: EF_01

 

Enkele voorbeelden

 

De overzichtskaarten op de proximus cycling challenge zijn een voorbeeld van het RouteYou Kaartproduct op maat.

 

De wandelknooppuntenkaart die uithangt in Almere is een voorbeeld van een RouteYou Kaartprouct op maat

 

De man voor- en achter de kaart

Erfgoedroute van de Gordel

Erfgoedroute van De Gordel

RouteKaart van Middelkerke met POIs

Routekaart van Middelkerke met POIs

Locatiekaart van Antwerpen met POIs

Een totaal ander type kaart: locatiekaart van POIs op basis van provincies

Voor een overzicht van de functionaliteiten op RouteYou per type account: bekijk het RouteYou Functionaliteitenoverzicht per accounttype.

Terug naar RouteYou

© 2006-2024 RouteYou - www.routeyou.com