This site is available in your language and country. Change the language to English and the country to United States.
Klik hier om dit bericht te verbergen.

MyRouteYou Input

Inhoudstafel

Input die we nodig hebben van jou

Om een MyRouteYou Pro op te zetten hebben we de volgende input nodig van jou of jouw organisatie. Gelieve deze gegevens door te sturen naar jouw contactpersoon binnen RouteYou of naar info[at-r.].

Een makkelijke werkwijze is de volgende:

Er is een MyRouteYou (standaard website) en een MyRouteYou-mobile. Voor beiden zijn specifieke gegevens nodig die dienen doorgegeven te worden. Om een MyRouteYou-mobile op te zetten moet je sowieso een MyRouteYou hebben.

MyRouteYou Pro (op de standaard website www.routeyou.com)

1. Accountgegevens

Om de MyRouteYou Pro op te zetten zetten we een account voor jou op. Daarvoor hebben we volgende gegevens nodig

 1. Naam die getoond wordt (die zie je als eigenaar van de routes, POIs, groepen, bovenaan jouw MyRouteYou home pagina, ...)
 2. Jouw avatar (een vierkant logo of foto dat jouw organisatie voorstelt) (grootte minimaal 64x64 pixels, formaat in JPG of PNG)
 3. E-mail adres voor jouw organisatie (dit is niet te zien voor de gebruikers, maar dat email adres moet je gebruiken om in te loggen; op dat e-mail adres komt ook informatie toe van reacties van gebruikers op routes (lees hier meer daar over); op dat e-mail adres komt ook de maandelijkse of wekelijkse nieuwsbrief van RouteYou (indien je dat wenst)
 4. Geef aan of je al dan niet een nieuwsbrief van RouteYou wenst en indien zo, maandelijks of wekelijks

Je krijgt een wachtwoord toegestuurd van ons.

2. Bannergegevens

Bovenaan jouw MyRouteYou-home-pagina en jouw route pagina's plaatsen we jouw Topbanner en jouw Logobanner (rechts boven).

Gelieve deze op te sturen in volgende grootte en formaat:

 1. Topbanner: Bij voorkeur een foto van 2000 pixels breed en 500 pixels hoog (of nog meer), een verhouding van 4/1 (4 breed op 1 hoog). Liefst in PNG formaat indien je ook nog logo's en tekst op de banner plaats (maar zoals je in de figuur hierboven ziet is een sfeerfoto een zeer goede oplossing). Indien een foto is een JPG uitstekend. Tip: plaats geen belangrijke teksten en logo's in het onderste kwart deel van de banner omdat daar een tranparante overlap is met jouw Kanaalbalk. De overlap laten we bovendien variëren naargelang te breedte van de browser van de gebruiker om steeds een verzorgde layout te garanderen.
 2. Logo in banner (png of jpg) + doorklik-URL van Logobanner (dit mag dezelfde zijn als de eerste maar mag ook een tweede URL zijn)
 3. Externe kanalen (url van elk kanaal doorgeven), mogelijke opties zijn: Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, jouw algemene website(s).

3. RouteYou-url

Geef jouw RouteYou-URL door in de structuur

[jouwmyrouteyou-naam].routeyou.com.

Bv. fietsenindevogezen.routeyou.com

Indien een gebruiker dit intypt in een browser komt die automatisch op de home-pagina van jouw MyRouteYou omgeving uit.

4. Jouw home-pagina info

Op jouw home-pagina kan je informatie zetten over jouw organisatie of over het specifiek deel van jouw MyRouteYou.

Dat kan zeer summier als een kort tekstje maar het mag ook eventueel een stuk HTML code zijn met doorlinks en foto's.

Gelieve het tekstje of the html code op te sturen.

Je kan die later nog aanpassen door in te loggen op jouw account die wordt aangemaakt voor jou (zie verder).

5. RoutePlanner gegevens (enkel indien je een RoutePlanner ook wenst!)

Geef de volgende informatie over jouw MyRoutePlanner die je wenst te plaatsen onder jouw MyRouteYou:

5.1. Default achtergrond & achtergrond opties

Als je de RoutePlanner opstart krijg je steeds een default kaart te zien. Je kan bepalen wat die is. Kies één van volgende opties:

Geef ook aan welke andere opties een gebruiker kan selecteren (default alle andere).

Je kan ook een eigen cartografie kiezen, maar dan zit je in de optie van een "Personalised MyPlanner (contacteer sales[at-r.]).

5.2. Default grondgebied

Als je de RoutePlanner opstart krijg je steeds een default grondgebied te zien. Je kan bepalen wat dat gebied is door de hoekcoördinaten op te geven in decimale lat-lon WGS coordinaten.

Hier een voorbeeld:

routeyou_planner_map_bounds = {
    "min": {
      "lat": 50.694345,
      "lon": 3.265777
    },
    "max": {
      "lat": 51.370424,
      "lon": 4.428178
    }
  };

Vervang de cijfers door jouw gewenste kaartgrenzen.

Indien je deze coordinaten niet kent kan je ook jouw default-grondgebied op volgende wijze opgeven:

5.3. Default routering en routeringsopties

Als je de RoutePlanner opstart krijg je steeds een default routering (lees hier meer over routerings-opties). Je kan bepalen welke die default routering is voor jouw planner. Kies één van volgende opties:

Fiets:

 1. Fiets mooiste + onverhard (langs de mooiste weg maar je kan langs onverharde wegen gestuurd worden)
 2. Fiets mooiste - onverhard (langs de mooiste weg maar je wordt niet langs onverharde wegen gestuurd)
 3. Fiets kortste + onverhard
 4. Fiets kortste - onverhard
 5. Over het fietsknooppuntennetwerk

Wandel:

 1. Wandel mooiste
 2. Wandel kortste + onverhard
 3. Wandel kortste - onverhard

Motor:

 1. Motor mooiste
 2. Motor snelste
 3. Motor kortste

Andere:

 1. Manueel: (dan kan je manueel zelf punten prikken los van het netwerk en los van een routering - lees hier meer over de optie "manueel")

Geef ook aan welke andere andere opties je een gebruiker wenst toe te laten om te kunnen selecteren als routering.

6. Advertentiegegevens (enkel indien je een MyRouteYou Campaign wenst!)

Opties

Dit is enkel nodig indien je de advertenties wenst af te kopen via een MyRouteYou Campaign. Geef aan of je

Input voor optie 2

Indien je kiest voor optie 2, stuur dan voor elke advertentie

Afhankelijk van het soort pagina zijn er verschillende zones waarin banners geplaatst kunnen worden. Dit zijn de opties en afmetingen:

De MyRouteYou Home Page

Bekijk hier een voorbeeld op de site.

Overzicht van de verschillende adv. zones op deze pagina:

http://www.routeyou.com/documents/public/imagesforsite/TOP_RTY_Adv_Areas_MyRouteYou_Home_512.jpg

De MyRouteYou Route Page

Bekijk hier een vorbeeld op de site.

Overzicht van de verschillende adv. zones op deze pagina:

http://www.routeyou.com/documents/public/imagesforsite/TOP_RTY_Adv_Areas_MyRouteYou_Route_512.jpg

De MyRouteYou Route Group Page

Bekijk hier een voorbeeld op de site.

Overzicht van de verschillende adv. zones op deze pagina:

http://www.routeyou.com/documents/public/imagesforsite/TOP_RTY_Adv_Areas_MyRouteYou_Group_512.jpg

Gevraagde input

Gelieve voor elk van die formaten per pagina een vervangadvertentie in het gespecifieerde formaat op te sturen + URL link voor doorklik indien je voor optie gaat.

Mogelijke veranderingen

RouteYou kan de positie en aantal banners wel veranderen in de toekomst omdat we continu evalueren welke plaatsen en vormen het goed doen. We behouden wel de aantallen.

Dit doet niets af aan het principe dat, indien u de advertentie afkoopt we dan die allemaal vervangen door jouw advertenties. Plaats van die advertenties kan dus verschillen met de huidige status.

MyRouteYou-mobile gegevens (enkel indien je die ook wenst)

Deze gegevens dien je enkel door te geven indien je ook een MyRouteYou Mobile neemt (dit is een extra optie bij de MyRouteYou Pro). 

URL van jouw MyRouteYou-mobile

De MyRouteYou-mobile heeft een specifieke URL voor uw kanaal. Dat is [jouwmyrouteyou-naam].m.routeyou.com [jouwmyrouteyou-naam] is de naam die je opgegeven hebt (zie hoger).

Logo voor jouw MyRouteYou-mobile (bovenaan)

Bovenaan op de home-page kan jouw logo komen. Gelieve volgend info door te mailen

Opties in jouw MyRouteYou mobile

POIs

In de POI-Mode krijg je een kaart te zien rond jouw huidige positie. Geef aan of je

Taal

Geef aan welke default taal je wenst (nl,en,...) De gebruiker kan dat wel zelf veranderen in de settings

Zoeken/search

Geef aan of je bij het zoeken alleen wenst te zoeken op bepaalde types. Bv. Enkel op fietsroutes (en je biedt de opties niet aan om te zoeken op wandelroutes of gemotoriseerde routes). Default laat je de keuze aan de gebruiker over en kan die zelf de selectie maken.

Default grondgebied

Geef het default grondgebied op door de hoekcoordinaten op te geven in decimale lat-lon WGS coordinaten. Bekijk het voorbeeld hier onder. Indien je dit niet zou kunnen geven mag je ook een speciiek adres opgeven van de linker onderhoek van jouw gebied en de rechter bovenhoek van jouw gebied:

map_bounds = {
    "min": {
      "lat": 50.694345,
      "lon": 3.265777
    },
    "max": {
      "lat": 51.370424,
      "lon": 4.428178
    }
  };

Vervang de cijfers door jouw gewenste kaartgrenzen.

Jouw default grondgebied wordt bv. gebruikt op de home-pagina.

GoTo optie

Geef aan of je de GoTo optie wenst af te zetten of niet. Indien niet:

Geef aan welke default routering je wenst bij de GoTo functie Bv. Via Knooppuntennetwerk, Fiets mooiste (-onverhard), wandel kortste

Advertenties afkopen (onderaan)

Indien je de advertenties wenst af te kopen op jouw MyRouteYou mobile dan dien je volgende gegevens aan te leveren:

Geef aan of je

Indien je kiest voor optie 2, stuur dan

Enkele voorbeelden van MyRouteYou

Bekijk hier enkele voorbeelden van MyRouteYou-partners.

© 2006-2019 RouteYou - www.routeyou.com