Advertentie

This site is available in your language and country. Change the language to English and the country to United States.
Klik hier om dit bericht te verbergen.

Project aanpak RouteYou

Algemene projectaanpak RouteYou

Project informatie via het Project Status Document (een gedeelde Google Doc)

Na de projectacceptatie & -start wordt het project vertaald in actiepunten en milestones in een Project Status Document.

Dit is een Google Document dat wordt gedeeld met de projectmedewerkers bij de klant en bij RouteYou zodat dit volledig transparant is.

Het omvat de volgende belangrijkste punten

Afwijken of problemen ivm het project worden daar formeel in geregistreerd.

Project Status Meeting

Op regelmatige basis (het voorstel is elke week op een vast tijdstip) wordt een statusmeeting van het project gehouden met de klant door de projectverantwoordelijke(n) bij RouteYou.

Dit is meestal een kort gesprek via telefoon of (bij voorkeur) Skype. Daarbij wordt het volgende overlopen

De bedoeling is om op regelmatig tijdstip

Algemene project flow met feed-back loops

Designfase

De designfase heeft de volgende stappen

  1. Design wordt voorgelegd aan de klant
  2. Klant geeft feed-back op design
  3. Aanpassingen worden gemaakt en doorgeven aan de klant waarbij design formeel bevestigd wordt door de klant (dit is de Design Feed-back loop)
  4. Indien zaken verkeerd begrepen zijn worden die nog in deze Feed-back loop aangepast.
  5. Nieuwe (extra) aanpassingen vallen buiten het project en worden als extra aanzien (of dienen expliciet besproken te worden)

Testfase

Informele testfase We proberen zo snel mogelijk binnen het project de klant inzicht te geven in de realisatie. Meestal zetten we binnen onze website www.routeyou.com zo snel mogelijk een testomgeving op zodat de klant al zaken kan bekijken en proberen en feed-back geven bij de volgende statusmeeting (zie feed-back loops bij de type-projecten)

Formele testfase Na de informele testperiode volgt een formele testfase waar de feed-back van de klant gevraagd wordt.

De Formele testfase heeft de volgende stappen

  1. Finaal product wordt voorgelegd aan de klant (kan via website zijn van RouteYou) (beta release)
  2. Klant geeft feed-back op finaal product tijdens een vooraf afgesproken tijdslimiet
  3. Aanpassingen worden formeel genoteerd als een finale lijst van op te lossen problemen zodat er geen onduidelijkheid bestaat van wat dient te gebeuren om tot een finale release te komen (zie Project Status Document)
  4. RouteYou past zaken aan om tot een Finale release (Final Release)te komen en wordt aan klant aangeboden
  5. Extra feedback loops vallen buiten het project (kost), tenzij dit over niet opgeloste zaken gaat die reeds werden genoteerd en afgeproken.

Flow van een aantal type-projecten

Er zijn een aantal typeprojecten die RouteYou meermaals uitvoerde en die we hier oplijsten om de klant een goed inzicht te geven wat de acties zijn. Meestal is het wel zo dat een reëel project bestaat uit een combinatie van een aantal type-projecten

Het RoutePlanner Project

Het RouteCreatie Project

Nog uit te werken

© 2006-2022 RouteYou - www.routeyou.com