LOCATIE editeren

De locatie-informatie bestaat uit

Lees hier meer over de relatie tussen LOCATIE en POI-info.

Dus als je dit soort informatie wenst aan te passen dien je de locatie-info te editeren.

Wanneer heb je toelating op locatie-info te editeren?

Een locatie kan gedeeld worden door verschillende gebruikers, doordat verschillende gebruikers hun POI-info koppelen aan één locatie. Lees hier meer over de relatie tussen LOCATIE en POI-info.

Bekijk hier een voorbeeld van zo een locatie met verschillende POIs van verschillende gebruikers.

Er zou een conflict ontstaan als iedereen de locatie-info continu kan veranderen.

Je kan enkel de locatie info aanpassen 
als jij de enigste bent die POI-informatie toegevoegd heeft aan die locatie. 
Dus in andere gevallen NIET!

Hoe locatie-info aanpassen/editeren?

De eerste stappen zijn idem zoals die om de POI-info te editeren.

Je zit nu in de edit mode van de locatie pagina.

Hier kan je het volgende doen

Vergeet niet te bevestigen!

© 2006-2019 RouteYou - www.routeyou.com